Borgerforeningen

Borgerforeningen Klippinge indkald 2020

Opkrævning af kontingent

Bestyrelsen:
Niels Tryde, Formand veirhanen@veirhanen.dk
Jan Hansen, Næstformand
Hans Jørgen Rasmussen, Kassere
Brita Fredebog, Bestyrelsesmedlem
Birthe From, Sekretær
Peter Heuer Brixtofte og Flemming Svendsen, Suppleant

Mette Hammer, Bilagskontrollant
Ole Elbæk, Billagskontrollant suppleant

Bent Stålberg, fanebærer og Hans Jørgen Rasmussen, flagmand.

 

Borgerforeningen Klippinge.
Ordinær generalforsamling tirsdag den 22/9 2020
Stationsvej 2 kl. 19.
Dagsorden i flg. vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Valg af formand/næstformand/kasserer/sekretæren/bestyrelsesmedlem
5. Valg af 2 suppleanter første og anden
6. Valg af billags kontrollant
7. Valg af billags kontrollant suppleant
8. Valg af Fanebærer
9. Valg af Flagmand
10. Behandling af indkommende forslag
11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
12. Eventuelt
Bemærkning til dagsordenen:
Ad. 4 Formanden ulige år Niels Ove Tryde
Næstformand lige år Jan Hansen
Kasser ulige år Hans Jørgen Rasmussen
Sekretær ulige år Birthe From
Bestyrelsesmedlem lige år Hans-Erik Willumsen
Ad. 5 Suppleanter hvert år første anden Peter Heuer Brixtofte Winnie Traulsen
Ad. 6 Billagskontrollant hvert år Mette Hammer
Ad. 7 Billagskontrollant suppleant hvert år Ole Elbæk
Ad. 8 Fanebærer hvert år Bent stålberg
Ad. 9 Flag mand hvert år Hans Jørgen Rasmussen
Ad. 10 Behandling af indkomneforslag

Bestyrelsen har 1 forslag:
1. Afhold generalforsamlingen sammen med vandværket

På bestyrelsens vegne
Formand Niels Tryde