Grundejerforeningen Klippinge Syd

Formand: Jan Hansen, Elmevej 18

gartner1959@hotmail.dk

Kasser: Winnie Traulsen, Birkevænget 2

Bestyrelsesmedlem: Carsten Jakobsen, Elmevej 9

Suppleant til bestyrelsen; John Pedersen, Elmevej 14

Revisor: Marianne Aguilar, Elmevej 13 og Finn Hansen, Elmevej 15

Revisor suppleant: Søren Sørensen, Bøgevænget 8

Vedtægter grundejerforeningen Klippinge Syd

Deklaration for Stevns kommune

Referat Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Klippinge Syd 2020

Årsregnskab 2019

Information om betaling af kontingent:

Det årlige kontingent betales ind på foreningens Nordea konto, som er:
Registrerings nr: 2340 konto nr: 6054 424 262

Beløbet indbetales hvert år den 1. Maj og påmindelse udsendes den 1. Juni.

Som tilflytter betales der indskud på 50 kr. ved indflytning.