Spring til indhold

Klippinge

En del af Stevns landsbyer

Grundejerforeningen Klippinge Syd generalforsamling

Grundejerforeningen Klippinge syd. 

Nu er det muligt at afholde den ordinær generalforsamling  

torsdag den 3/6 2021 kl. 19.00 Elmevej 18. 

Giv venligst besked om deltagerantal på mail til gartner1959@hotmail.dk eller sms/ring til 60 18 55 49 inden mandag den 31/5 2021.  

Dagsorden i flg. vedtægter. 

 1. Valg af dirigent og referent 
 1. Formanden aflægger beretning 
 1. Kassereren aflægger det reviderede regnskab 
 1. Indkomne forslag 
 1. Valg af formand/kasserer 
 1. Valg af bestyrelsesmedlem 
 1. Valg af 1 suppleant 
 1. Valg af 2 revisorer 
 1. Valg af 1 revisor suppleant 
 1.  Fastsættelse af indskud og kontingent 
 1.  Eventuelt

Bemærkning til dagsordenen: 

Ad. 4 Indkomne forslag  

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen (stilet til formanden) i hænde senest den 15/2. 

Indkomne forslag:  1. Spejl i krydset Elmevej 

 1. Sommerfesten hver især tagernogetmed. 
 2. Flere skraldespande i byen.
 3. Opsæt af insekt bo på det grønne 

Ad. 5 Formanden lige år  Jan Hansen Ikke på valg  

Kasser ulige år Winnie Traulsen  På valg 

Ad. 6 Bestyrelsesmedlem ulige år  Carsten Jakobsen  Modtager valg 

Ad. 7 Suppleant ulige år John Pedersen På valg 

Ad. 8 Revisorer Marianne Aguilar Modtager valg 

Finn Hansen Modtager valg 

Ad. 9 Revisor suppleant Søren Sørensen På valg

På bestyrelsens vegne 

Jan Hansen 

Formand 

Del på Facebook

Klippinge Bypark er støttet fra LAG

Klippinge Bypark er støttet fra LAG

Hjertestartere i Klippinge Nygade 6

Statistik

Total 1870 9615
I dag 3 12
Denne uge 3 50
Denne måned 12 170