Spring til indhold

Klippinge

klippinge

Grundejerforeningen Klippinge Syd

Sommerfest:

Sommerfest 2021

Formand: Jan Hansen, Elmevej 18 gartner1959@hotmail.dk

Kasser: Ingrid Søndergaard, Elmevej 6

Bestyrelsesmedlem: Carsten Jakobsen, Elmevej 9

Suppleant til bestyrelsen; John Pedersen, Elmevej 14

Revisor: Marianne Aguilar, Elmevej 13 og Finn Hansen, Elmevej 15

Revisor suppleant: Anders Lund Nielsen, Lindevænget 4

Vedtægter grundejerforeningen Klippinge Syd

Deklaration for Stevns kommune

Referat Generralforsamlingen i Grundejerforeningen Klippinge Syd 2021

Årsregnskab 2020

Information om betaling af kontingent:

Betaling af kontingen 2021

Det årlige kontingent betales ind på foreningens MobilePay 1458LY

Indbetalingen for 2021 er pga Corona ændret til den 14/8-21

Beløbet indbetales hvert år den 1. Maj og påmindelse udsendes den 1. Juni.

Som tilflytter betales der indskud på 62,50 kr. ved indflytning.