Spring til indhold

Klippinge

klippinge

Byparken

Det er nu muligt at være sponsor til projektet, som kan indbetale på MobilePay 626085, Reg. nr. 9570 konto nr. 0008175276 eller kontant på kontoret i Nygade 6. Men husk at oplys Navn og Adresse og at det er sponser til Byparken.

Projektet er nu godt i gang om at få en Klippinge Bypark op at stå.

Arealet på 35.000 m2 ejet af Stevns Kommune som Klippinge borgerforening har fået brugsret til. Det første der er udført er 2 jordbunker, som lå der. De er omplaceret, så de danner en multibakke med 2 sti er rund om og et å løb i bunden bag om bakken udgifterne her til var på 69.725 som Stevns Kommune har betalt.

Vi har fået indsat 60.000 kr fra Landsbypuljen til indkøb af planter og blomsterfrø, som frivillige borgere har planter og sået. Der er udlagt barkflis for 19.012 kr som Stevns Kommune har betalt og frivillige borger har lagt rund om alle planter.

Stevns Brands Fond som har indsat 113.000 kr til medfinansiering af 1 ,1 km Stisystem og 6 bord- bænksæt. De resterende 53.000 kr til stisystemet har Stevns Kommune betalt.

Der er 2 Klippinge borger som har sponsoreret 1 bænke hver 8.688 kr og Lokalrevision har givet 1 familie tænkebænk til 15.500 kr, som vil blive tilmeld App’en. Indhegningen af de 900 m2 til hundelufter område er betalt af Stevns Kommune 26.400 kr.

Der er opsat 2 insekt hoteller, lavet Tingsted med suttetræ i midten og 3 børne tipier og en børne trampolin. Der er næsten lagt 38 store sten, som der vil blive malet alfabet- og tal på.

Vi har sagt ja tak til at være med i projekt ny skiltning til Stevns på offentlige områder og det kan se ved at besøge Klippinge.

Vi har fået tilskud fra Østsjællands Andelsvaskeri Fond på 22.000 kr til medfinansiering.

Nordea Fonden har bevilligede 100.000 kr til medfinansiering af de 11 stk aktivitetsredskaber.

FriluftRådet her har vi fået tilskud på 100.000 kr til beplantning Regnskabet er fremsendt til FriluftRådet og her afventes der på udbetaling.

LAG har vi fået tilskud på 221.550 kr. De nævnte midler her kan først gå til udbetaling, når vi kan fremsende et regnskab på at der er udført beplantning, stisystem, aktivitetsredskaber og borde-bænksæt.

Det kræver fortsat flere fonds midler, som skal bruges på det manglende beløb til de 11 stk. Aktivitetsredskaber.  2 stk shelter med bålsted, som skal indmeldes i shelter App’en. 1 græsslåmaskine. Navneskilte til Byparken. Solcellelamper. Større parkering med toilet.

Projektet har opbakning fra borgerne, kommunen og Byrådet.

Projektet løber op i 1,1 mill kr og vi har tilsagn på 331.550 kr. og sponser og frivillige arbejde til skrællespande, projekttavle og plantearbejde.

Men Husk at i kan være med til at støtte bare ved at betale kontingent til Borgerforeningen.

Stisystemet

Multibakken

Første etape af kommende Bypark i Klippinge