Spring til indhold

Klippinge

En del af Stevns landsbyer

Byparken

Det er nu muligt at være sponsor til projektet, som kan indbetale på MobilePay 626085, Reg. nr. 9570 konto nr. 0008175276 eller kontant på kontoret i Nygade 6. Men husk at oplys Navn og Adresse og at det er støtte til Byparken.

Projektet startede 2018 på tegnebrættet er nu godt i gang om at få en Klippinge Bypark op at stå.

Arealet på 35.000 m2 ejet af Stevns Kommune som Klippinge borgerforening har fået brugsret til. Det første der er udført er 2 jordbunker, som lå der. De er omplaceret, så de danner en multibakke med 2 stier rund om og et å løb i bunden bag om bakken.

Vi her indkøbt planter og blomsterfrø, som frivillige borgere har planter og sået. Der er udlagt barkflis som frivillige borger har lagt rund om alle planter.

Stevns Brands Fond som har medfinansiering af 1 ,1 km Stisystem og 6 bord- bænksæt. De resterende til stisystemet har Stevns Kommune betalt fra Landsbypuljen.

Der er 2 Klippinge borger som har sponsoreret 1 bænke hver og Lokalrevision har givet 1 familie tænkebænk. Indhegningen af de 900 m2 til hundelufter område er betalt af Stevns Kommune fra Landsbypuljen.

Der er opsat 2 insekt hoteller, lavet Tingsted med suttetræ i midten og 3 børne tipier og en børne trampolin. Der er sat 38 store sten, som der vil blive malet alfabet- og tal på 2023.

Vi har sagt ja tak til at være med i projekt ny skiltning til Stevns på offentlige områder og det kan ses ved at besøge Klippinge.

Vi har fået tilskud fra Østsjællands Andelsvaskeri Fond til medfinansiering af aktivitetsredskaber.

Nordea-fonden “Det gode liv” har givet støtte til 11 stk aktivitetsredskaber, som er opsat.

FriluftRådet har givet til beplantning regnskabet er fremsendt til FriluftRådet til udbetaling.

Vi har fået bevillig fra Nykredits Fond til medfinansiering til belysning.

LAG har vi fået tilskud på 221.550 kr. regnskab er fremsende på at der er udført beplantning, stisystem, aktivitetsredskaber og borde-bænksæt.

Nordea-fonden har støttet med 246.500 kr. til 2 stk Shelter med bål sted og bænke samt et Multtoilet. Shelter bliver indmeldes i Shelter App’en forventes opsat i dec-jan 2023-2024.

Det kræver fortsat flere fonds midler, som skal bruges til legeredskaber og solcellelamper, samt 1 græsslåmaskine.

Der er send ansøgning på at få etableret Discgolf bane på området.

Projektet har opbakning fra borgerne, kommunen og Byrådet.

Projektet løber op i 1,4 mill kr. og frivillige arbejde til vedligehold, projekttavle og plantearbejde.

Men Husk at i kan være med til at støtte bare ved at betale kontingent til Borgerforeningen.

Første etape af kommende Bypark i Klippinge

Klippinge Bypark er støttet fra LAG

Klippinge Bypark er støttet fra LAG

Hjertestartere i Klippinge Nygade 6

Statistik

Total 1870 9615
I dag 3 12
Denne uge 3 50
Denne måned 12 170