Spring til indhold

Klippinge

klippinge

Byparken

Det er nu muligt at være sponsor til projektet, som kan indbetale på MobilePay 626085, Reg. nr. 9570 konto nr. 0008175276 eller kontant på kontoret i Nygade 6. Men husk at oplys Navn og Adresse og at det er sponser til Byparken.

Der er udarbejdet et prospekt som kan læses her Verdensmål i hverdagen i Magleby og Klippinge

Der er udarbejdet et prospekt som kan læses her Verdensmål i hverdagen i Magleby og Klippinge

Projektet er nu godt i gang om at få en Bypark op at stå.

Det første der er udført er 2 jordbunker som lå der. De er omplaceret så de danner en multibakke med 2 sti er rund om den og et å løb i bunden bag om bakken udgifterne her til var på 69.725 som Stevns Kommune har betalt.

Vi har fået indsat 60.000 kr fra Landsbypuljen til indkøb af planter og blomsterfrø, som frivillige borgere har planter og sået. Der er udlagt barkflis for 19.012 kr som Stevns Kommune har betalt og frivillige borger har lagt rund om alle planter.

Stevns Brands Fond som har indsat 113.000 kr til medfinansiering af 1 km Stisystem og de resterende 47.000 kr til stisystemet har Klippinge borgere stået for.

Det kræver fortsat flere fonds midler, som der er søgt om hos Friluftrådet her har vi fået tilskud på 100.000 kr til beplantning, LAG har vi fået tilskud på 221.550 kr. Vi har fået tilskud fra Østsjællands Andelsvaskeri Fond på 10.000 kr til medfinansiering af nye infotavler. De nævnte midler her kan først gå til udbetaling når vi kan fremsende et regnskab på udført arbejde.

inden for de næste pr måneder vil vi sende nye ansøgninger ud til fonde, som skal bruges på 1 familie tænkebænk som bliver tilmeld App’en. 11 stk. Aktivitetsredskaber. Indhegningen af de 900 m2 til hundelufter park. 7 stk. borde- og bænke sæt. Resten til de 4 stk infotavler. 2 stk shelter med bålsted som skal indmeldes i shelter App’en, 38 store alfabet- og talsten. Resten til de 4 stk. infotavler.  1 stor træ til at hænge sutter i. 1 græsslåmaskine. Navneskilte til Byparken. Solcellelamper.

Projektet har opbakning fra borgerne, kommunen og Byrådet.

Projektet løber op i 1,1 mill kr og vi har tilsagn på 331.550 kr. og sponser og frivillige arbejde til skrællespande, projekttavle og plantearbejde.

Men Husk at i kan være med til at støtte bare ved at betale kontingent til Borgerforeningen.

Stisystemet

Multibakken

https://www.facebook.com/kanalstevns/videos/376249433759467/

Første etape af kommende Bypark i Klippinge

[Galleriet er ikke fundet]