Grundejerforeningen Klippinge Syd generalforsamling

Grundejerforeningen Klippinge syd. 

Nu er det muligt at afholde den ordinær generalforsamling  

torsdag den 3/6 2021 kl. 19.00 Elmevej 18. 

Giv venligst besked om deltagerantal på mail til gartner1959@hotmail.dk eller sms/ring til 60 18 55 49 inden mandag den 31/5 2021.  

Dagsorden i flg. vedtægter. 

 1. Valg af dirigent og referent 
 1. Formanden aflægger beretning 
 1. Kassereren aflægger det reviderede regnskab 
 1. Indkomne forslag 
 1. Valg af formand/kasserer 
 1. Valg af bestyrelsesmedlem 
 1. Valg af 1 suppleant 
 1. Valg af 2 revisorer 
 1. Valg af 1 revisor suppleant 
 1.  Fastsættelse af indskud og kontingent 
 1.  Eventuelt

Bemærkning til dagsordenen: 

Ad. 4 Indkomne forslag  

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen (stilet til formanden) i hænde senest den 15/2. 

Indkomne forslag:  1. Spejl i krydset Elmevej 

 1. Sommerfesten hver især tagernogetmed. 
 2. Flere skraldespande i byen.
 3. Opsæt af insekt bo på det grønne 

Ad. 5 Formanden lige år  Jan Hansen Ikke på valg  

Kasser ulige år Winnie Traulsen  På valg 

Ad. 6 Bestyrelsesmedlem ulige år  Carsten Jakobsen  Modtager valg 

Ad. 7 Suppleant ulige år John Pedersen På valg 

Ad. 8 Revisorer Marianne Aguilar Modtager valg 

Finn Hansen Modtager valg 

Ad. 9 Revisor suppleant Søren Sørensen På valg

På bestyrelsens vegne 

Jan Hansen 

Formand 

Klippinge Borgerforening generalforsamling

Klippinge Borgerforeningen. 

Ordinær generalforsamling torsdag den 10/6 2021 Stationsvej 2 kl. 19. 

Dagsorden i flg. vedtægter. 

 1. Valg af dirigent 
 1. Formanden aflægger beretning 
 1. Kassereren aflægger det reviderede regnskab 
 1. Valg af formand/næstformand/kasserer/sekretæren/bestyrelsesmedlem 
 1. Valg af 2 suppleanter første og anden 
 1. Valg af billagskontrollant 
 1. Valg af billagskontrollant suppleant 
 1. Valg af Fanebærer 
 1. Valg af Flagmand 
 1.  Behandling af indkommende forslag skal fremsendes 8 dage før og kontingent skal være betalt. 
 1.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
 1.  Eventuelt 

Bemærkning til dagsordenen: 

Ad. 4 Formanden ulige år  Niels Tryde Modtager valg  

Næstformand lige år Jan Hansen Ikke på valg 

Kasser ulige år Hans Jørgen Rasmussen Modtager valg 

Sekretær ulige år Birthe From Modtager valg 

Bestyrelsesmedlem lige år  Brita Fredborg  Modtager valg 

Ad. 5 Suppleanter hvert år første Peter Heuer Brikstofte På valg 

       anden Flemming Svendsen På valg 

Ad. 6 Billagskontrollant hvert år Mette Hammer På valg 

Ad. 7 Billagskontrollant suppleant hvert år  Ole Elbæk På valg 

Ad. 8 Fanebærer hvert år Bent Stålberg På valg 

Ad. 9 Flag mand hvert år Hans Jørgen Rasmussen På valg 

Ad. 10 Behandling af indkomne forslag  

På bestyrelsens vegne 

Formand Niels Tryde 

 

Årligt kontingent: 150 kr  

Bank:  Danske Bank Reg.nr 9570 konto nr. 000 817 52 76. 

MobilPay: 143754 Kontingent til borgerforeningen 

MobilPay: 626085 Sponser til Klippinge Bypark 

Kontant:  Kan ske på Adressen Nygade 6 

!!!   Husk ved indbetaling at oplyse navn og adresse og sponser. 

PS!!  Der udloddes 3 julekurve den 17/12 af en værdi på 350 kr. til de der har indbetalte kontingent.   

 

Vinderne af Julekurvene

Årets jule konkurrencen i Klippinge Borgerforening er udtrukket.
Der blev trukket 7 husstande, så havde vi de 3 heldige vinder, som havde betalt kontingent. De har modtaget en julekurv af Niels Tryde den 22/12. I år er de pakket af Strøby Daglig Brugs og sponsoreret af Lokalrevision.

De 3 heldige er
Ena Simone Christiansen Lykkebækvej 6
Connie og Niels Godiksen Gammel Skolevej 8 A
Per J. Pedersen Bøgevænget 9

Vi ønsker alle i Klippinge God Jul og godt Nytår.

Hilsen Borgerforeningen

Nyt efter LokalBladet er delt rundt

I bladet stå der at vi, venter på at få svar tilbage på fonds ansøgninger.
Vi har fået indsat 60.000 kr fra Landsbypuljen til at købe planter for. Som skrevet i LokalBladet har vi besluttet, at lave mere af det selv, så vi kan komme videre. Det betyder at frivillige vil bearbejde jorden og gøre klar til at plante i den. Hvis vinteren tillader det skal vi bruge frivillige til februar, til at plante.
Vi har pt 5 fonde, som vi er ved at skrive ansøgninger til. Det er til det næste der skal ske i parken.

Til jer som ikke har nået at indbetale kontingent for 2020 så kan i lige nå det, inden vi trækker lod, sidste dag er den 15/12.
Vi har 80 husstande, som har betalt og vi deler 300 blade ud.

I bladet ligger der kontingent opkrævning for 2021.