Spring til indhold

Klippinge

En del af Stevns landsbyer

Borgerforeningen

Bestyrelsen:
Niels Tryde, Formand veirhanen@veirhanen.dk
Jan Hansen, Næstformand
Hans Jørgen Rasmussen, Kassere
Eva Olsen, Bestyrelsesmedlem
Birthe From, Sekretær
Peter Heuer Brixtofte og Flemming Svendsen, Suppleant

Lasse Kloster-Olsen, Bilagskontrollant
Ole Elbæk, Bilagskontrollant suppleant

Flemming Svendsen, fanebærer

Claus Olsen, Flagmand.

 

Borgerforeningen Klippinge.
Ordinær generalforsamling torsdag den 25/4 2024

Stationsvej 2 kl. 19.
Dagsorden i flg. vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning

Varmeforsyningen v/ Niels

Klimaskov v/Jan

Klippinge Bypark v/ Jan

Fonde v/ Birthe

Aktivitetsudvalg v/ Eva

Skal vi have et ”Borgerhus/mødested” v/ Eva og Birthe

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Valg af formand/næstformand/kasserer/sekretæren/bestyrelsesmedlem
5. Valg af 2 suppleanter første og anden
6. Valg af billags kontrollant
7. Valg af billags kontrollant suppleant
8. Valg af Fanebærer
9. Valg af Flagmand
10. Behandling af indkommende forslag
11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
12. Eventuelt
Bemærkning til dagsordenen:
Ad. 4 Formanden ulige år Niels Ove Tryde
Næstformand lige år Jan Hansen
Kasser ulige år Hans Jørgen Rasmussen
Sekretær ulige år Birthe From
Bestyrelsesmedlem lige år Eva Olsen
Ad. 5 Suppleanter hvert år første anden Peter Heuer Brixtofte og Flemming Svendsen
Ad. 6 Bilagskontrollant hvert år Lasse Kloster-Olsen
Ad. 7 Bilagskontrollant suppleant hvert år Ole Elbæk
Ad. 8 Fanebærer hvert år Flemming Svendsen
Ad. 9 Flag mand hvert år Claus Olsen
Ad. 10 Behandling af indkomne forslag

Forslag: Afstemning om vedtægtsændringer med indflydelse på valghandlingen

På bestyrelsens vegne
Formand Niels Tryde

OBS !! Kontingent skal være indbetalt for 2024 for at have stemme ret og behandling af indsendt forslag.

Klippinge Bypark er støttet fra LAG

Klippinge Bypark er støttet fra LAG

Hjertestartere i Klippinge Nygade 6

Statistik

Total 1870 9615
I dag 3 12
Denne uge 3 50
Denne måned 12 170