Spring til indhold

Klippinge

klippinge

Borgerforeningen

Bestyrelsen:
Niels Tryde, Formand veirhanen@veirhanen.dk
Jan Hansen, Næstformand
Hans Jørgen Rasmussen, Kassere
Brita Fredebog, Bestyrelsesmedlem
Birthe From, Sekretær
Peter Heuer Brixtofte og Flemming Svendsen, Suppleant

Lasse, Bilagskontrollant
Ole Elbæk, Bilagskontrollant suppleant

Flemming Svendsen, fanebærer

Hans Jørgen Rasmussen, flagmand.

 

Borgerforeningen Klippinge.
Ordinær generalforsamling tirsdag den 10/6 2021

Stationsvej 2 kl. 19.
Dagsorden i flg. vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Valg af formand/næstformand/kasserer/sekretæren/bestyrelsesmedlem
5. Valg af 2 suppleanter første og anden
6. Valg af billags kontrollant
7. Valg af billags kontrollant suppleant
8. Valg af Fanebærer
9. Valg af Flagmand
10. Behandling af indkommende forslag
11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
12. Eventuelt
Bemærkning til dagsordenen:
Ad. 4 Formanden ulige år Niels Ove Tryde
Næstformand lige år Jan Hansen
Kasser ulige år Hans Jørgen Rasmussen
Sekretær ulige år Birthe From
Bestyrelsesmedlem lige år Brita Fredborg
Ad. 5 Suppleanter hvert år første anden Peter Heuer Brixtofte og Flemming Svendsen
Ad. 6 Bilagskontrollant hvert år Mette Hammer
Ad. 7 Bilagskontrollant suppleant hvert år Ole Elbæk
Ad. 8 Fanebærer hvert år Flemming Svendsen
Ad. 9 Flag mand hvert år Hans Jørgen Rasmussen
Ad. 10 Behandling af indkomneforslag

Forslag:

På bestyrelsens vegne
Formand Niels Tryde