Spring til indhold

Klippinge

En del af Stevns landsbyer

Klippinge Borgerforening generalforsamling

Klippinge Borgerforeningen. 

Ordinær generalforsamling torsdag den 10/6 2021 Stationsvej 2 kl. 19. 

Dagsorden i flg. vedtægter. 

 1. Valg af dirigent 
 1. Formanden aflægger beretning 
 1. Kassereren aflægger det reviderede regnskab 
 1. Valg af formand/næstformand/kasserer/sekretæren/bestyrelsesmedlem 
 1. Valg af 2 suppleanter første og anden 
 1. Valg af billagskontrollant 
 1. Valg af billagskontrollant suppleant 
 1. Valg af Fanebærer 
 1. Valg af Flagmand 
 1.  Behandling af indkommende forslag skal fremsendes 8 dage før og kontingent skal være betalt. 
 1.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
 1.  Eventuelt 

Bemærkning til dagsordenen: 

Ad. 4 Formanden ulige år  Niels Tryde Modtager valg  

Næstformand lige år Jan Hansen Ikke på valg 

Kasser ulige år Hans Jørgen Rasmussen Modtager valg 

Sekretær ulige år Birthe From Modtager valg 

Bestyrelsesmedlem lige år  Brita Fredborg  Modtager valg 

Ad. 5 Suppleanter hvert år første Peter Heuer Brikstofte På valg 

       anden Flemming Svendsen På valg 

Ad. 6 Billagskontrollant hvert år Mette Hammer På valg 

Ad. 7 Billagskontrollant suppleant hvert år  Ole Elbæk På valg 

Ad. 8 Fanebærer hvert år Bent Stålberg På valg 

Ad. 9 Flag mand hvert år Hans Jørgen Rasmussen På valg 

Ad. 10 Behandling af indkomne forslag  

På bestyrelsens vegne 

Formand Niels Tryde 

 

Årligt kontingent: 150 kr  

Bank:  Danske Bank Reg.nr 9570 konto nr. 000 817 52 76. 

MobilPay: 143754 Kontingent til borgerforeningen 

MobilPay: 626085 Sponser til Klippinge Bypark 

Kontant:  Kan ske på Adressen Nygade 6 

!!!   Husk ved indbetaling at oplyse navn og adresse og sponser. 

PS!!  Der udloddes 3 julekurve den 17/12 af en værdi på 350 kr. til de der har indbetalte kontingent.   

 

Del på Facebook

Klippinge Bypark er støttet fra LAG

Klippinge Bypark er støttet fra LAG

Hjertestartere i Klippinge Nygade 6

Statistik

Total 1870 9615
I dag 3 12
Denne uge 3 50
Denne måned 12 170