Spring til indhold

Klippinge

En del af Stevns landsbyer

Generalforsamling Klippinge Borgerforening 2023

Ordinær generalforsamling tirsdag den 25/4 2023 Stationsvej 2 kl. 19.

Dagsorden i flg. vedtægter.

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
 4. Valg af formand/næstformand/kasserer/sekretæren/bestyrelsesmedlem
 5. Valg af 2 suppleanter første og anden
 6. Valg af billagskontrollant
 7. Valg af billagskontrollant suppleant
 8. Valg af Fanebærer
 9. Valg af Flagmand
 10.  Behandling af indkommende forslag skal fremsendes 8 dage før og kontingent skal være betalt.
 11.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 12.  Eventuelt

Bemærkning til dagsordenen:

Ad. 4     Formanden ulige år                Niels Tryde                                              Modtager valg

Næstformand lige år               Jan Hansen                                             Ikke på valg

Kasser ulige år                         Hans Jørgen Rasmussen                      Modtager valg

Sekretær ulige år                     Birthe From                                             Modtager valg

Bestyrelsesmedlem lige år    Brita Fredborg                            Modtager ikke genvalg

Ad. 5     Suppleanter hvert år første   Peter Heuer Brikstofte                          På valg

anden  Flemming Svendsen                               På valg

Ad. 6     Billagskontrollant hvert år      Lasse Kloster-Olsen                             På valg

Ad. 7     Billagskontrollant suppleant hvert år  Ole Elbæk                                På valg

Ad. 8     Fanebærer hvert år                 Flemming Svendsen                            På valg

Ad. 9     Flag mand hvert år                  Claus Olsen                                           På valg

Ad. 10   Behandling af indkomne forslag

På bestyrelsens vegne

formand Niels Tryde

Del på Facebook

Klippinge Bypark er støttet fra LAG

Klippinge Bypark er støttet fra LAG

Hjertestartere i Klippinge Nygade 6

Statistik

Total 1870 9615
I dag 3 12
Denne uge 3 50
Denne måned 12 170