Spring til indhold

Klippinge

En del af Stevns landsbyer

Indkaldelse til generalforsamling

Klippinge Borgerforening


Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 9. maj 2019 kl. 19.00
Stationsvej 2, Klippinge.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen aflægger regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5. Valg af bilagskontrollant og suppleant.
6. Valg af fanebærer og flagmand.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
9. Eventuelt.


Niels Tryde formand

Klippinge Bypark er støttet fra LAG

Klippinge Bypark er støttet fra LAG

Hjertestartere i Klippinge Nygade 6

Statistik

Total 1751 9653
I dag 1 1
Denne uge 10 24
Denne måned 41 208