Spring til indhold

Klippinge

En del af Stevns landsbyer

Grundejerforeningen Klippinge syd.

Ordinær generalforsamling torsdag den 23/3 2023 Elmevej 18 kl. 19.00.

Giv venligst besked om deltagerantal på mail til gartner1959@hotmail.dk eller sms til 60185549 inden søndag den 19/3 2023.

Dagsorden i flg. vedtægter.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand/kasserer
 6. Valg af bestyrelsesmedlem
 7. Valg af 1 suppleant
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Valg af 1 revisor suppleant
 10.  Fastsættelse af indskud og kontingent
 11.  Eventuelt

Bemærkning til dagsordenen:

Ad. 4 Indkomne forslag

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen (stilet til formanden) i hænde senest den 15/2.

Ad. 5            Formanden lige år          Jan Hansen                      Ikke på valg

Kasser ulige år                 Ingrid Søndergaard        Modtager valg

Ad. 6            Bestyrelsesmedlem ulige år     Mangler                 På valg

Ad. 7            Suppleant ulige år           John Pedersen                Modtager valg

Ad. 8            Revisorer                          Marianne Aguilar           På valg og modtager ikke valg

Finn Hansen                    På valg og modtager ikke valg

Ad. 9            Revisor suppleant          Anders Lund Nielsen     Modtager valg

På bestyrelsens vegne

Jan Hansen

Formand

Klippinge Bypark er støttet fra LAG

Klippinge Bypark er støttet fra LAG

Hjertestartere i Klippinge Nygade 6

Statistik

Total 1751 9653
I dag 1 1
Denne uge 10 24
Denne måned 41 208